Фотограф Yu Tsai.
Accessories Spring/Summer 2009.
Irina Sheik и Jon Kortajarena.
Irina Sheik и Jon Kortajarena - Фотосессии
Irina Sheik и Jon Kortajarena - Фотосессии
Irina Sheik и Jon Kortajarena - Фотосессии
Irina Sheik и Jon Kortajarena - Фотосессии
Irina Sheik и Jon Kortajarena - Фотосессии
Irina Sheik и Jon Kortajarena - Фотосессии
Irina Sheik и Jon Kortajarena - Фотосессии
Irina Sheik и Jon Kortajarena - Фотосессии
Irina Sheik и Jon Kortajarena - Фотосессии